Zamek w Warszawie 22.12.1990 r. Prezes STP A. Ostrowski w rozmowie z prezydentem RP L. Wałęsą

Zamek w Warszawie 22.12.1990 r. Prezes STP A. Ostrowski w rozmowie z prezydentem RP L. Wałęsą