Picture2

Picture2

"Test praktyczny” drucianego modelu dwuwarstwowej kopuły autorstwa dr. J.S. Blaira ze Stewards and Lloyds Ltd, z udziałem prof. Makowskiego i Stefana du Château, Corby 1965