Picture3

Picture3

Dźwigar grzbietowy i fryzowy w trakcie konstrukcji