Picture6

Picture6

Schematyczny widok hangaru z góry