III Sympozjum podczas obrad: przewodniczy prof. Andrzej Jonscher.

III Sympozjum podczas obrad: przewodniczy prof. Andrzej Jonscher.