Zaproszeni goście na czele z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim i ministrem nauki RP prof. Andrzejem Wiszniewskim.

Zaproszeni goście na czele z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim i ministrem nauki RP prof. Andrzejem Wiszniewskim.