Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej wkład PUCAL i STP w budowę POSK, na zdjęciu – prezesi STP, od lewej, mgr inż. Piotr Dudek, dr inż. Andrzej Fórmaniak, mgr inż. Krzysztof Ruszczyński, inż. Jerzy Habdank-Toczyski, inż Adam Ostrowski, prof. Ryszard Chmielowiec.

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej wkład PUCAL i STP w budowę POSK, na zdjęciu – prezesi STP, od lewej, mgr inż. Piotr Dudek, dr inż. Andrzej Fórmaniak, mgr inż. Krzysztof Ruszczyński, inż. Jerzy Habdank-Toczyski, inż Adam Ostrowski, prof. Ryszard Chmielowiec.