Wilno, pażdziernik 2014 – Piotr Dudek (STP) przejmuje prezydencję EFPSNT z rąk Roberta Niewiadomskiego (STIPL).

Wilno, pażdziernik 2014 – Piotr Dudek (STP) przejmuje prezydencję EFPSNT z rąk Roberta Niewiadomskiego (STIPL).