Prof. dr inż. Olgierd Zienkiewicz – Członek Honorowy Nr 1 STP w WB

Prof. dr inż. Olgierd Zienkiewicz – Członek Honorowy Nr 1 STP w WB