Współpraca Transgraniczna

Nadrzędnym celem programu jest wykorzystanie potencjału drzemiącego w inżynierach z Polski i na Emigracji.

Doradztwo dotyczącego weryfikacji wykształcenia i kwalifikacji zawodowych inżynierów w ruchu transgranicznym Polska- Wielka Brytania. Wykorzystanie wzajemnych doświadczeń.  Wypromowanie osiągnięć. Rozwój zawodowy na rynku światowym. Zdobywanie kolejnych stopni naukowych.

Wydarzenia

Flash Info EFPSNT N° 27

09/02/2022
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania Flash Info – pisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych: Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [1,21 MB]

MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY – WSPÓŁCZESNA KONIECZNOŚĆ – WYKŁAD MGR INŻ. TERESY BILIŃSKIEJ

14/11/2020
Zapraszamy na wykład mgr inż. Teresy Bilińskiej nt. międzynarodowych rynków pracy, wygłoszony w ramach Forum Inżynierskiego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych 2020, który odbył się we Wrocławiu w październiku 2020. Całość wykładu do wysłuchania i obejrzenia pod linkiem: http://www.tvdoiib.pl/

Porozumienie o współpracy STP z Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

20/04/2020
Mając na celu wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, wspieranie zawodu inżyniera ponad granicami oraz wykorzystanie potencjału polskich inżynierów w kraju i w Wielkiej Brytanii STP i DOIIB podpisały 12 marca 2020 umowę o współpracy. Umowa będzie służyć między innymi wzajemnemu wspieraniu w budowaniu bezpośrednich kontaktów między członkami obu organizacji w zakresie projektowania, realizowania i nadzorowania inwestycji budowlanych, wykorzystaniu programów mentoringowych dla ułatwienia wejścia polskich inżynierów na rynki światowego budownictwa. DOIIB oraz STP umożliwią również swoim członkom udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach, a także, w ramach swoich kompetencji, obie organizacje służyć bedą wzajemną pomocą w zakresie doradztwa weryfikacji wykształcenia i…

Konferencja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

17/04/2020
„Procedury, standardy i płace budownictwa światowego. By projekty dla Dubaju mogły być realizowane w Polsce, czyli jak wyjść z polskiej piaskownicy”. 25 lutego 2020 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu miała miejsce konferencja poświęcona współpracy transgranicznej, której myślą przewodnią były tematy związane z procedurami, standardami i płacami budownictwa światowego i upowszechnianem informacji służących wejściu polskich inżynierów na rynek śwaitowy. Wykład poprowadziła Teresa Bilińska Msc CEng, członek zarządu Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. 1 2 3

Umowa współpracy STP z Uniwersytetem Zielonogórskim

30/03/2020
W dniu 12.03.2020 podpisana została w Zielonej Górze o godz. 14.15 umowa o współpracy pomiędzy STP i Uniwersytetem Zielonogórskim (UZ) w skład, którego wchodzi Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W imieniu STP umowę podpisała mgr inż. Teresa Bilińska a w imieniu UZ dr hab. Giorgi Melikidze – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Warunki zawarcia umowy współpracy były wielce nietypowe, gdyż Uniwersytet podobnie jak inne instytucje od tego dnia był zamknięty w związku z koronawirusem. Dało to bardzo ograniczone przywitania, trzymanie odległości pomiędzy osobami. Czułam się jak komandos, który musi uważać na każdy ruch. Było bardzo miło i…