Misja

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zostało założone w 1940 roku w Londynie przez polskich inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Walne Zebranie 7 września 1940 zatwierdziło nazwę stowarzyszenia i uchwaliło statut. Określonie wówczas cele działalności stowarzyszenia pozostają praktycznie niezmienne do dzisiaj i są zdefiniowane w misji STP:

  • Zrzeszanie i podtrzymywanie więzi pomiędzy między inżynierami, technikami i naukowcami polskimi i brytyjskimi polskiego pochodzenia, pracującymi w Wielkiej Brytanii.
  • Utrzymywanie więzi opartych na zasadach solidarności zawodowej, kulturowej i narodowej, poprzez spotkania towarzyskie, konferencje techniczne, zwiedzanie obiektów przemysłowych i wydawanie materiałów informacyjnych.
  • Obrona wspólnych interesów inżynierów i techników polskich w WB i w Europie, dzięki reprezentacji w różnych organizacjach państwowych i europejskich.
  • Utrzymywanie więzi z inżynierami i technikami w Polsce, pomoc w wymianie informacji technicznych i ciągła działalność na rzecz nauki i propagowania najnowszych osiągnieć wiedzy, opieka nad stażystami.
  • Prowadzenie działalności doradczej w zagadnieniach technicznych, naukowych i ekonomicznych, skierowanej na rynek w Polsce.
  • Pomoc potrzebującym członkom, poprzez Fundusz Samopomocy Stowarzyszenia (Sickness and Benevolent Fund).
  • STP nie jest organizacją komercyjną i zysk nie jest celem jej działalności.

 

 

Adres

POSK, 
238-246 King Street, 
London W6 0RF

Spotkania w sekretariacie wymagają
wcześniejszego kontaktu mailowego

 

Dojazd

 

Newsletter

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
 

Social Media

Facebook icon LinkedIn icon