O Nas

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii to samorządna naukowo-techniczna organizacja, która zrzesza inżynierów, architektów, naukowców, techników oraz studentów związanych z Wielką Brytanią. Do STP przynależą osoby i instytucje reprezentujące różne dyscypliny nauk technicznych, a także pasjonaci szeroko pojętej nauki i techniki.

Nasze Stowarzyszenie zostało założone 7 września 1940 roku przez polskich inżynierów, którzy w wyniku wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się na Wyspach Brytyjskich. Od ponad 75 lat nieprzerwanie realizujemy misję określoną w pierwszym Statucie Stowarzyszenia polegającą na wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego społeczności osób pracujących lub zainteresowanych w branżach inżynieryjnych, budowlanych i naukowych. Naszą misję realizujemy poprzez:

  • Prowadzenie wykładów, kursów oraz szkoleń

  • Organizację warsztatów, seminariów oraz konferencji

  • Mentoring i coaching dla członków STP

  • Tworzenie platformy do wymiany idei i doświadczeń z zakresu inżynierii, budownictwa i nauki

  • Wspieranie integracji osób polskiego pochodzenia w społeczeństwie brytyjskim

  • Współpracę z pokrewnymi organizacjami w UK, Polsce oraz innych krajach

  • Pomoc potrzebującym Członkom STP, poprzez Fundusz Samopomocy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako Charitable Incorporated Organisation w brytyjskiej Charity Commission, pod nazwą Association of Polish Engineers in Great Britain o numerze 06770675. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie.

STP nie jest organizacją komercyjną i zysk nie jest celem naszej działalności.