Nasi Partnerzy

STP prowadzi szeroką współpracę z partnerami zarówno w Polsce, Wielkiej Brytanii jak i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Naszym kluczowym partnerem w Wielkiej Brytanii jest Ambasada RP i jej różne wydziały, która od lat wspiera nasze inicjatywy i projekty zarówno merytorycznie, finansowo jak i organizacyjnie. Jesteśmy członkiem Zjednoczenia Polskiego, a wielu członków STP należy do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), gdzie mieści się nasze biuro i z którym prowadzimy bardzo bliską współpracę, m.in. w ramach projektu BIM4POSK, mającego na celu stworzenie nowoczesnej dokumentacji technicznej budynku POSK. Ponadto, współpracujemy z innymi polonijnymi organizacjami w Wielkiej Brytanii, takimi jak Polish Professionals in London, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Polski Uniwersytet na Obczyźnie czy też środowiskiem polskich studentów w UK.

W 2016 roku rozpoczęliśmy również proces aplikacji o dołączenie do organizacji zrzeszonych w Engineering Council, naczelnej organizacji zrzeszającej brytyjskie stowarzyszenia techniczne. Wierzymy, że pozwoli nam to na większe zaznaczenie naszej obecności w świadomości brytyjskich partnerów i pozwoli na dalszy rozwój działalności.

Mamy również szerokie kontakty z organizacjami w Polsce. Jesteśmy członkiem zwyczajnym Naczelnej Organizacji Technicznej oraz współpracujemy z polskimi organizacjami technicznymi takimi jak: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Geodetów Polskich i BIM Klaster. Jako członek założyciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych (EFPSNT) jesteśmy w stałym kontakcie z bratnimi organizacjami technicznymi z Francji, Niemczech, Austrii oraz Litwy.

Organizacje do których należymy

EFPSNT_100px
240px-Logo_ZPWB

Nasi Partnerzy