Statut

Statut (Constitution) jest najważniejszym dokumentem Stowarzyszenia i określa on zasady funkcjonowania naszej organizacji, nasze cele oraz prawa członków STP: