Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii to organizacja zrzeszająca polskich inżynierów, techników i naukowców żyjących na Wyspach Brytyjskich. STP jest unikatową organizacją, której członkowie cechują się różnorodnym poziomem doświadczenia zawodowego w wielu obszarach nauk technicznych.

Stowarzyszenie zrzesza specjalistów z różnych branż, o szerokim doświadczeniem zawodowym. Nasi członkowie pracują z nowoczesnymi technologiami, narzędziami i systemami pracy zarówno w małych firmach, międzynarodowych korporacjach, jak i na uczelniach technicznych. 

W ramach naszej działalności realizujemy wiele projektów mających na celu wspieranie rozwoju zawodowego jak i osobistego naszych członków, popularyzację najnowszych osiągnięć techniki oraz integrację środowiska polskich inżynierów w Wielkiej Brytanii.

58
60
62

Organizacje techniczne w Polsce

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel./Fax: +48 22 336 12 60
Web: www.not.org.pl,
E-mail: sekretariatSG@not.org.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - PZITB
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
Tel./Fax: +48 22 826 86 34
Site: www.zgpzitb.org.pl E-mail: zgpzitb@it.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyslu Chemicznego -SITPCH
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 826 78 96, Fax: +48 12 827 02 64
Stowarzyszenie Techników Cukrowników - STC
00-057 Warszawa, pl. Dąbrowskiego 3
Tel./Fax: +48 22 826 98 27
Site: www.stc.pl; E-mail: biurostc@stc.pl
 
Stowarzyszenie Geodetów Polskich - SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel./Fax: +48 22 826 87 51
 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
Tel.: +48 22 826 86 01, Fax: +48 22 826 56 99
Site: www.sep.com.pl; E-mail: sep@sep.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyslu Materialów Budowlanych - SITMB
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 827 68 93, Fax: 826 8355
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 827 17 68, Fax: +48 22 828 03 54
Site: www.simp.pl; E-mail: zgsimp@simp.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - SITPNiG

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25
Tel./Fax: +48 12 421 3247
Site: www.sitpnig.pl E-mail: sitpnig@snt.pl
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich - STOP
31-113 Kraków, ul. Zakopiańska 73.
Tel.: +48 12 261 82 51
E-mail: podlewnictwa@pro.onet.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyslu Hutniczego - SITPH
40-954 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel.: +48 32 255 38 86, Fax: +48 12 256 45 85
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - SITG
40-952 Katowice, ul. Powstańców 25
Tel.: +48 32 256 37 45, Fax: +48 32 255 41 32
Site: www.sitg.pl; E-mail: zg@sitg.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji - SITK
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 827 02 59, Tel./Fax: +48 22 827 02 58
site: www.sitk.org.pl;

E-mail: zarzad@sitk.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - SITLiD
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 827 02 87, Fax: 826 7458
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa - SITR
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
Tel.: +48 22 826 21 76, Fax: +48 22 827 54 39
E-mail: drn-sitr@poczta.wp.pl
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - PZITS
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel./Fax: +48 22 826 28 94
Site: www.pzits.pl; E-mail: biuro@pzits.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemyslu Spożywczego - SITSpoż.

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 826 63 44, Fax: +48 22 827 38 47
E-mail: sitspoz@pol.pl
Stowarzyszenie Wlókienników Polskich
90-007 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5.
Tel./Fax: +48 42 632 20 93
Site: www.swp.prv.pl, E-mail: swpzg@polbox.com
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - SITWM
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel./Fax: +48 22 827 38 50
Site: www.otkz.pol.pl/SITWM/SITWM.htm E-mail: zgsitwm@polbox.com
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa - SITO
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
Tel./Fax: +48 22 827 0261
Stowarzyszenie Papierników Polskich - SPP
90-007 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a.
Tel./Fax: +48 42 632 43 65
Site: www.t-system.com.pl/~spp/; E-mail:spp.info@t-system.com.pl

 

 

Adres

POSK, 
238-246 King Street, 
London W6 0RF

Spotkania w sekretariacie wymagają
wcześniejszego kontaktu mailowego

 

Dojazd

 

Social Media

Facebook icon LinkedIn icon
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.