Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii to organizacja zrzeszająca polskich inżynierów, techników i naukowców żyjących na Wyspach Brytyjskich. STP jest unikatową organizacją, której członkowie cechują się różnorodnym poziomem doświadczenia zawodowego w wielu obszarach nauk technicznych.

Stowarzyszenie zrzesza specjalistów z różnych branż, o szerokim doświadczeniem zawodowym. Nasi członkowie pracują z nowoczesnymi technologiami, narzędziami i systemami pracy zarówno w małych firmach, międzynarodowych korporacjach, jak i na uczelniach technicznych. 

W ramach naszej działalności realizujemy wiele projektów mających na celu wspieranie rozwoju zawodowego jak i osobistego naszych członków, popularyzację najnowszych osiągnięć techniki oraz integrację środowiska polskich inżynierów w Wielkiej Brytanii.

58
60
62

Typy członkostwa

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba prawego charakteru, polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia, posiadająca kwalifikacje określone osobnymi przepisami Stowarzyszenia przyjęta przez Zarząd na wniosek Komisji Weryfikacyjnej.

2. Członkostwo może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. W ramach członkostwa indywidualnego rozróżnia się następujące kategorie: 

  • Członek honorowy - honorowe członkostwo dla osób lub instytucji przyznawane jest osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju STP. Członka honorowego aprobuje i przyjmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub grupy 10 członków zwyczajnych.
  • Członek zwyczajny - członkami zwyczajnymi mogą zostać inżynierowie i technicy legitymujący się odpowiednim i udokumentowanym wykształceniem oraz praktyką zawodową, których kwalifikacje zostaną zweryfikowane i zaaprobowane przez Komisję Weryfikacyjną.
  • Członek stowarzyszony - członkami stowarzyszonymi mogą zostać osoby, które nie posiadają wykształcenia technicznego, ale pracując w różnych dziedzinach techniki zdobyli odpowiednie doświadczenie, które zostanie pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Weryfikacyjną. Po okresie próbnym (6-12 miesięcy) członek stowarzyszony może ubiegać się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.
  • Członek wspierający - członkami wspierającymi mogą zostać osoby posiadające minimum średnie wykształcenie, których działalność ma odniesienie do technicznych dziedzin gospodarki. Członkami wspierającymi mogą zostać również studenci szkół technicznych do chwili ukończenia studiów i złożenia aplikacji o członkostwo zwyczajne. Kwalifikacje kandydatów muszą zostać zaaprobowane przez Komisję Weryfikacyjną.

Kategoria członkostwa zostanie określona przez Komisję Weryfikacyjną, która podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu nowego członka do Stowarzyszenia.

 

Adres

POSK, 
238-246 King Street, 
London W6 0RF

Spotkania w sekretariacie wymagają
wcześniejszego kontaktu mailowego

 

Dojazd

 

Social Media

Facebook icon LinkedIn icon
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.